Beurzen & Events

Als u als marketeer iets organiseert of u neemt deel aan een beurs, festival, show of congres, wordt daarvoor vaak het marketingbegrip event marketing gebruikt.

In de fieldmarketing en sampling zijn steeds meer raakvlakken met event marketing. Voor de invulling van een merk op events en beurzen worden vaak tal van fieldmarketingdisciplines ingezet.

 

Deel via: